Konferencia "ŠPORT a MÉDIÁ" (II. ročník; 27.10.2021)PRIHLASOVANIE účastníkov na konferenciu ŠPORT a MÉDIÁ, ktorá sa bude konať dňa 27.10.2021 v konferenčnej sále hotela Aquacity v Poprade, bude možné do 20.10.2021.

Poradie prihlásenia bude kritériom pre postup organizátora v prípade nutnosti znížiť počet účastníkov z dôvodu epidemiologických opatrení.

Dátum a čas podujatia
27.10.2021 06:30
Miesto konania
Hotel Aquacity Poprad, ŠPORTOVÁ 1397/1, 05801 Poprad
Začiatok predaja
-
Ukončenie predaja
-
Predaj vstupeniek pre danú udalosť sa skončil.
Pre zakúpenie vstupeniek je potrebné byť prihlásený.

Cieľom argumentácie alebo diskusie by nemalo byť víťazstvo, ale pokrok.
(Joseph Joubert)

Pre účastníkov podujatia sme pripravili:

  • odborný program formou moderovaných diskusných stolov
  • 2x coffee break, obed a wellness pre ubytovaných účastníkov v hoteli Aquacity v Poprade,
  • zborník príspevkov z konferencie Šport a právo 2019 a Šport a média 2019 (odborný časopis Magister Officiorum 2/2019). 

K prihláseniu sa na konferenciu je potrebné vytvoriť si konto a vyplniť povinné údaje.

Program a mená diskutujúcich hostí konferencie zverejníme v najbližších dňoch. 

Po veľmi dobrej skúsenosti z predchádzajúcich ročníkov konferencií budú v rámci programu dominovať opäť moderované DISKUSNÉ STOLY.

Pokiaľ sa zúčastníte aj konferencie Šport a právo (28.- 29.10.2021), tak vo večerných hodinách budú prebiehať neformálne diskusie o prienikoch a možných synergiách športu, médií a práva.

Dopravu a ubytovanie si zabezpečujú účastníci samostatne podľa vlastnej preferencie a na vlastné náklady.

V prípade, ak by ste mali záujem o ubytovanie v hotelovom komplexe Aquacity Poprad:
Kontakty na recepciu: +421 527 851 222 +421 910 802 309, RECEPCIA@AQUACITY.SK

Odborní manažéri: Martin Čánik

Moderátori: Martin Čánik, Róbert Kotian a Juraj Čurný

Kontaktné osoby: Simoneta Sepešiová: +421 903 841 924; Jakub Kováčik: +421 917 307 491, organizačný email: sport.ucps@gmail.com

Upozornenie (pre prípad epidemiologických opatrení):

Ak bude nevyhnutné z dôvodu epidemiologických opatrení znížiť maximálny počet účastníkov konferencie, zoznam účastníkov bude prehodnotený  a so zohľadnením dátumu a času prihlásenia na podujatie. Uhradený účastnícky poplatok bude v takom prípade dotknutým záujemcom o účasť samozrejme vrátený (v plnej výške).

Ak sa rozhodnete zrušiť Vašu účasť na podujati z preventívnych dôvodov - obava z možnosti nákazy vírusom COVID-19, budeme to samozrejme v plnej miere rešpektovať.

Budeme sa však pomaly musieť naučiť žiť náš bežný život možno trochu opatrnejšie a zodpovednejšie s novými hygienickými návykmi ale s akceptovaním faktu, že vírus COVID-19 tu je a zrejme ešte dlho bude súčasťou života spoločnosti na celom svete i na Slovensku.

Pravidlá pri zrušení účasti na podujatí (STORNO POPLATKY)

Za účelom pokrytia nákladov súvisiach s prípravou a organizáciou podujatia, si UčPS pri zrušení účasti na podujatí (po riadnom prihlásení osoby na podujatie, t. j. spravidla až po zaplatení účastníckeho poplatku stanoveného pre konkrétne podujatie) bude uplatňovať storno poplatky, a to nasledovne:

  • Pri zrušení účasti na podujatí do 48 hodín pred otvorením podujatia - storno poplatok vo výške 60% účastníckeho poplatku.
  • Pri zrušení účasti na podujatí 3 až 7 kalendárnych dní pred podujatím - storno poplatok vo výške 40% účastníckeho poplatku.
  • Pri zrušení účasti na podujatí 8 a viac kalendárnych dní pred podujatím - storno poplatok vo výške 20% účastníckeho poplatku.

Ak účastník, ktorý po prihlásení a úhrade účastníckeho poplatku zrušil svoju účasť na podujatí, zabezpečí za seba náhradného účastníka, UčPS si v takom prípade storno poplatok nebude uplatňovať.

V prípade, ak sa organizátorovi podujatia po zrušení účasti niektorého účastníka, ktorý zrušil svoju účasť bez určenia náhradného účastníka, podarí zabezpečiť náhradného účastníka, voči pôvodnému účastníkovi sa uplatní storno poplatok len vo výške 10% účastníckeho poplatku na pokrytie súvisiacich administratívnych nákladov.

Pri zrušení účasti na podujatí z karanténnych dôvodov alebo z dôvodu epidemiologických opatrení si storno poplatky UčPS nebude uplatňovať.